เงื่อนไขและข้อตกลง

กฎดังต่อไปนี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง 9Club และลูกค้า
โดยการเข้าลงทะเบียนใช้งานกับ 9Club ถือว่าคุณตกลงและยอมรับในกฎเกณฑ์เหล่านี้

 1. โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ 9Club และโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้เกมส์ออนไลน์ใดที่มีส่วนเกี่ย วข้อง (เรียกโดยรวมว่า ‘เกมส์’ )ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตัวเองกับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ (ข้อตกลง)กรุณาอ่านรายละเอียด ของข้อตกลงอย่างระมัดระวังและต้องมั่นใจว่าคุณเข้าเล่นเกมส์เมื่อคุณเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดและยอมรับที่จะผูกพันตัวเองกับเงื่อนไขและข้อตกลง
 2. ในการที่จะวางเดิมพัน ลูกค้าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ทาง 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามเพื่อพิสูจน์อายุของลูกค้าและระงับบัญชีผู้ใช้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันทางเอกสาร
 3. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะมั่นใจได้ว่าชื่อผู้ใช้ของพวกเขาและราย ละเอียดความปลอดภัยนั้นยังคงเป็นความลับอยู่ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าอาจจะไม่ปลอดภัยลูกค้าควรติดต่อและแจ้งให้ทางเราทราบในทันทีธุรกรรมใดที่ได้กระทำภายใต้ชื่อผู้ใช้นั้นจะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 4. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนการเดิมพันได้ เมื่อเดิมพันได้ถูกวางและยืนยันแล้ว
 5. การฝากปกติทั้งหมดโดยไม่มีโบนัส ต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ 1เท่าก่อน จึงจะสามารถถอนเงินได้.
 6. 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดิมพันใดๆหรือทั้งหมดโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ที่มีการกระทำมีเจตนาจะฉ้อโกงหากมีหลักฐานของชุดเดิมพัน แต่ละอันมีการเลือกเดิมพันเหมือนกันหรือสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 9Clubขอสงวนสิทธิ์ระงับการเดิมพันเช่นนั้นและระงับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องชั่วคราว
 7. 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เดิมพันถูกวางโดยมีเจตนาฉ้อโกง 9Club หรือกระทำโดย หรือทำสัญญาโดยเจ้ามือหรือเครือข่ายการพนันใดโดยเจตนาที่จะได้กำไรสูงสุดจากเกมส์ของเรานอกจากนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ระงับการชนะทั้งหมดรวมถึงการชนะที่เกี่ยวข้องของบุคคลใดที่พบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว
 8. 9Club ห้ามการสร้างตัวตนหลอกลวง / ปลอมและคุณจะไม่ได้สร้างบัญชีสำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง ในบางกรณี 9Club ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงบเงินในบัญชีของคุณที่เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าบัญชีขอ งคุณอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือการโกงเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการฟอกเงินหรือในลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเ ว็ปไซด์ของเรา.
 9. เพื่อที่จะคงความปลอดภัยขั้นสูงในเงินทุนของคุณ ทางเราจะทำการสุ่มตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย และรักษาบันทึกการทำธุรกรรมและการเดิมพัน ลูกค้ายอมรับในการขอเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม เพื่อทำการยืนยันตัวตนของคุณในฐานะผู้ถือบัญชี ในกรณีที่มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
 10. หากรายละเอียดส่วนตัวใดของบัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง คุณต้องทำการแจ้งให้ทราบโดยทันที หากไม่ทำการแจ้ง อาจส่งผลให้การทำธุรกรรมถูกยกเลิก ทางเราจะไม่ขอร่วมรับผิด หรือรับผิดชอบใดสำหรับการทำธุรกรรมที่ถูกยกเลิกจากผลของรายละเอียด ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และคุณไม่สามารถแจ้งให้เราทราบความเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไชรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง
 11. ภาษาที่ใช้ในการอ้างอิงเงื่อนไขและข้อตกลงคือ ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะมีการแปลอย่างระมัดระวังแล้ว ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจใดของเงื่อนไขและข้อตกลง นี้ ให้ยึดถือรูปแบบภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 12. ทาง 9Club ไม่อนุญาตให้ลูกค้าหนึ่งคนสร้างบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม (มากกว่าหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งสกุลเงิน) หากพบว่าลูกค้าคนใดสร้างบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม จะถูกทำการระงับบัญชี
 13. บัญชีซ้อนที่ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวที่มีเจตนายักย้ายถ่ายเทเงิน (หากพบ) จะส่งผลให้ถูกระงับจากการเข้าสู่บัญชีผู้เล่นโดยถาวร 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเครดิตการชนะทั้งหมดของผู้ใช้ และบัญชีจะถูกระงับถาวร
 14. โบนัส โปรโมชั่น และ/ หรือ ข้อเสนอพิเศษแต่ละอันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะของโบนัส โปรโมชั่น และ/ หรือข้อเสนอพิเศษเหล่านั้น ผู้ยอมรับและตกลงที่จะอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขเฉพาะที่นำปรับไปใ ช้กับโบนัสแต่ละอัน 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัส หรือข้อเสนอพิเศษ หรือโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ก่อนที่จะอนุมัติหรือปล่อยการทำธุรกรรมการถอนใด 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลจากลูกค้า อาทิ หลักฐายยืนยันตัวตน สำเนาหน้า-หลังของบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือบันทึกการทำธุรกรรมทางธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นใดที่ 9Club ในฐานะผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจเพียงหนึ่งเดียวเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ หากไม่สามารถทำตามคำร้องขอความปลอดภัยใดได้ 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะใดในบัญชีของคุณ
 16. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป 9club
 17. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ มีผลบังคับใช้เหนือการสื่อสารในรูปแบบ อีเมลล์ ช่องแชท หรือ โทรศัพท์

เงื่อนไขและข้อตกลงโปรโมชั่นทั่วไป

 1. ข้อเสนอของโปรโมชั่นทั้งหมด จำกัดสำหรับหนึ่ง บุคคล ครอบครัวเลขที่อยู่ อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีที่ใช้ในการจ่ายเงิน คอมพิวเตอร์ร่วม (อาทิ โรงเรียน ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ที่ทำงาน) และ IP ร่วม
 2. โปรโมชั่นของเราส่วนใหญ่มักจะมียอดหมุนเวียนที่ต้องการ กล่าวคือ สมาชิกจำเป็นจะต้องทำยอดหมุนเวียนให้ครบตามที่ต้องการก่อนที่จะสามาร ถทำการถอนได้
 3. การเดิมพันใดที่ถูกวางสองข้าง หรือเสมอ จะไม่ถูกนำไปนับรวมกับจำนวนยอดหมุนเวียน
 4. 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการริบสิทธิในการได้รับเงินโบนัส จำนวนโบนัส และส่วนใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการชนะโบนัสของลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องสงสัยว่ามีรูปแบบการเดิมพันร่วมที่ประกันการได้กำไร และ/ หรือ ประกันสิทธิการได้รับโบนัส การกระทำที่ต้องสงสัยนี้ อาจรวมถึง รูปแบบการเดิมพันร่วมใน กิจกรรม ตลาด ตัวเลือกเดียวกันอย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งอาจระบุได้ในหนึ่งหรือหลายบัญชี
 5. 9Club จัดการกับการเดิมพันแบบรวมกลุ่ม / การเดิมพันโดยเกร็งกำไร / การเดิมพันโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ทั้งหมดอย่างจริงจัง. โปรดอย่าพยายามใช้วิธีการใด ๆ ข้างต้นเพื่อเล่นใน 9Club เนื่องจากจะส่งผลให้บัญชีและยอดคงเหลือถูกอายัดอย่างถาวร และจะไม่มีการคืนเงิน
 6. ในกรณที่โบนัสถูกละเมิด 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการหักโบนัสและการชนะใดที่เกี่ยวข้องกับโบนัสจากบัญชี ของลูกค้า
 7. การละเมิดโบนัส อาจรวมถึง รวมถึง รูปแบบการเดิมพันร่วมใน กิจกรรม ตลาด ตัวเลือกเดียวกันอย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งอาจระบุได้ในหนึ่งหรือหลายบัญชี ใช้รูปแบบการเดิมพันที่สูงผิดปกติ หรือความถี่ในการเดิมพันมากเกินปกติในตัวเลือกแบบเดียวดีนในช่วงระยะ สั้น เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเดิมพันแบบปกติ ฯลฯ
 8. 9Club ขอไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือล้มเหลวในการส่งของขวัญ หรือรางวัลจากการสุ่ม
 9. 9Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เรียกคืน หรือปฏิเสธ โบนัสใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินใจทั้งหมดของฝ่ายการจัดการถือเป็นที่สุด